Good morning, love! I’m so lucky to have you!
God morgen kjære! Jeg er så heldig som har deg!

Good morning, baby. Having you by my side makes me very happy.
God morgen, baby. Å ha deg ved min side gjør meg veldig glad.

If you want to gain health and beauty, you should wake up early. Good morning!
Hvis du ønsker å få helse og skjønnhet, bør du våkne tidlig. God morgen!

Good Morning In Norwegian1Download Image

I hope you have a perfect day.
Jeg håper du får en perfekt dag.

The Sun Lights Up The Day, but you Light up My Life Good Morning Sweetheart!
Solen lyser opp dagen, men du lyser opp livet mitt God morgen kjære!

Good Morning In Norwegian2Download Image

Some days you just have to create your own sunshine. Good morning!
Noen dager må du bare lage ditt eget solskinn. God morgen!

Good morning, sunshine! You are always the light of my day.
God morgen solstråle! Du er alltid lyset på dagen min.

Good Morning In Norwegian4Download Image

Hugs and kisses and best wishes to you as you go slay the day!
Klem og kyss og beste ønsker til deg når du går og drep dagen!

Every morning I wake up next to you is a very good morning, indeed.
Hver morgen jeg våkner ved siden av deg er en veldig god morgen, faktisk.

NorwegianDownload Image

You are the only reason I smile even when I cry, and I am happy even when I am sad. Good morning sunshine.
Du er den eneste grunnen til at jeg smiler selv når jeg gråter, og jeg er glad selv når jeg er trist. God morgen solstråle.

Cheers to the woman who wears “sleepy morning eyes” so very, very well.
Hurra for kvinnen som har “søvnige morgenøyne” så veldig, veldig bra.

Good Morning In Norwegian3Download Image

I pray that you and your family have a beautiful day.
Jeg ber om at du og din familie får en vakker dag.

Good morning. Just be happy today.
God morgen. Bare vær glad i dag.

God Morgen45Download Image

I just woke up, and you’re already on my mind. Good Morning, Beautiful!
Jeg våknet nettopp, og du er allerede i tankene mine. God morgen, vakre!

Good Morning! May your day be filled with positive things and full of blessings.
God morgen! Måtte dagen din bli fylt med positive ting og full av velsignelser.

Good Morning In Norwegian8Download Image

Your love makes every day so colorful and heavenly, Good Morning Husband!
Din kjærlighet gjør hver dag så fargerik og himmelsk, god morgen ektemann!

Hello, my beautiful! You were the first thing to come to mind as I woke up this morning.
Hei min skjønne! Du var det første jeg tenkte på da jeg våknet i morges.

Good Morning In Norwegian7Download Image

Good morning to you. May every step you make be filled with happiness, love, and peace.
God morgen til deg. Måtte hvert skritt du tar være fylt med lykke, kjærlighet og fred.

I thought of you this morning, and a smile crossed my face. At first, I thought it was a spider, but I couldn’t brush it off.
Jeg tenkte på deg i morges, og et smil krysset ansiktet mitt. Først trodde jeg det var en edderkopp, men jeg kunne ikke børste den av.

Good Morning In Norwegian5Download Image

My dream is one day to wake up next to two guys. One will say, “good morning, sweetheart,” and the other will say, Good Morning, mom.
Drømmen min er en dag å våkne opp ved siden av to gutter. Den ene vil si “god morgen, kjære”, og den andre vil si: God morgen, mamma.

Good morning to the love of my life! Have an amazing day.
God morgen til mitt livs kjærlighet! Ha en fantastisk dag.

Good Morning In Norwegian6Download Image

Good morning beautiful. I hope you have a wonderful day.
God morgen vakre. Jeg håper du har en fantastisk dag.

With your brains, energy, and all you’ve done to get to this point, you don’t need luck, but I wish it to you anyway. Good Luck!
Med din hjerne, energi og alt du har gjort for å komme til dette punktet, trenger du ikke flaks, men jeg ønsker deg det uansett. Lykke til!

Gif God MorgenDownload Image